29 sierpnia 2023

Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków

Szanowni Państwo,

W związku z reformą nauczania przedsiębiorczości przy gościnnym udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, Centrum GovTech (GovTech - GovTech Polska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)) serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków podczas lekcji z biznesu i zarządzania, którego od 1 września 2023 r. będzie uczyło się 532 000 uczniów szkół ponadpodstawowych jako przedmiotu obowiązkowego (w liceach, technikach oraz szkołach branżowych).

Celem bazy BiZ - Baza mentorów i przedsiębiorców https://biz-przedsiebiorcy.webankieta.pl/ jest połączenie praktyków biznesu ze środowiskiem szkolnym, zarówno w prowadzeniu wybranych zajęć pod nadzorem nauczyciela, jak i w kwestii wsparcia uczniów przy realizowaniu projektów zespołowych z lokalnym otoczeniem szkoły, co stanowi główne założenie lekcji w ramach biznesu i zarządzania.

Obecność podczas lekcji BiZ będzie okazją do wymiany inspirujących doświadczeń biznesowych z uczniami, wsparcia nauczycieli w procesie przekazywania kompetencji przedsiębiorczych oraz działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Formularz rejestracyjny: https://biz-przedsiebiorcy.webankieta.pl/

Ponadto wszelkie inne informacje o samej reformie można znaleźć:

Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków
Obraz autorstwa Freepik

Pozostałe aktualności

Dni Pracodawców 2023
Dni Pracodawców 2023 13 października 2023
Wydarzenie promocyjne poświęcone rozwojowi i promocji nauki w rzemiośle
Wydarzenie promocyjne poświęcone rozwojowi i promocji nauki w rzemiośle 28 września 2023
W ramach dotacji z Rządowego Programu "Polski Inkubator Rzemiosła", Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie organizuje...
Prace wzbronione młodocianym pracownikom
Prace wzbronione młodocianym pracownikom 03 sierpnia 2023
Informujemy, iż w dniu 30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac...
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych 24 lipca 2023
Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych. Zamiast dotychczasowych 5%,...

Copyright © 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim