02 lutego 2024

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań dla pracodawców z Gminy Andrychów

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców z Gminy Andrychów na spotkanie informacyjne pn. „PRACODAWCO – POZNAJ USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY" w dniu 12.02.2024 r. o godz. 9.00 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie - Sala Kina Studyjnego, ul. Szewska 7, I piętro.

Spotkanie będzie miało na celu przybliżenie pracodawcom działającym na terenie Gminy Andrychów form wsparcia jakimi dysponuje Urząd i będzie stanowić doskonałą okazję do zdobycia cennych informacji i nawiązania wzajemnej współpracy.

W trakcie spotkania Przedstawiciele Punktu Informacyjnego Funduszy Unijnych z Krakowa zaprezentują konkretne działania związane z rozwojem firm, na które można otrzymać dofinansowanie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 33 432 21 04Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań dla pracodawców z Gminy Andrychów

Pozostałe aktualności

Egzamin Czeladniczy 2024
Egzamin Czeladniczy 2024 01 lutego 2024
SKŁADANIE DOKUMENTÓW Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze...
Wynagrodzenie uczniów XII.2023 - II.2024
Wynagrodzenie uczniów XII.2023 - II.2024 18 stycznia 2024
Okres grudzień 2023 - luty 2024I rok nauki - 575,60 zł. brutto - do...
Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne 28 grudnia 2023
Dni Pracodawców 2023
Dni Pracodawców 2023 13 października 2023

Copyright © 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim