01 lutego 2024

Egzamin Czeladniczy 2024

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie do 23.02.2024 r.


Dokumenty, które należy złożyć:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
Do pobrania: wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

2. Zaświadczenie o realizacji nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez Cech
Do pobrania: zaświadczenie o realizacji nauki zawodu

3. Uczniowie pobierający naukę teoretyczną w systemie pozaszkolnym powinni dołączyć oświadczenie mistrza szkolącego, że uczeń ma przygotowanie teoretyczne do egzaminu czeladniczego.
Do pobrania: oświadczenie o przygotowaniu z teorii zawodowej

4. Uczniowie, których umowy w celu przygotowania zawodowego trwają dłużej niż do 31 sierpnia powinni dołączyć podanie o ich skrócenie.
Do pobrania: podanie o skrócenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

5. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy).

6. Fotografia (aktualna) format legitymacyjny – czytelnie podpisana. (format 35×45 mm)

7. Potwierdzenie dokonania przez Pracodawcę opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego oraz nazwy zawodu, dokonanej na poniżej podany rachunek bankowy:
Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. 3 Maja 13, 43-300 Bielsko – Biała
ING Bank Śląski O/Bielsko- Biała 30 1050 1070 1000 0001 0004 2365
w kwocie 969,46 zł.

8. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia. (należy dostarczyć niezwłocznie do Izby lub Cechu najpóźniej do dnia 28 czerwca 2024 r.)


Egzamin składa się z dwóch etapów – części praktycznej i teoretycznej (pisemnej i ustnej). Do egzaminu praktycznego i teoretycznego kandydat zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym jego tożsamość oraz z aktualnym badaniem lekarskim wystawionym przez lekarza medycyny pracy. Mistrzów szkolących prosimy o przekazanie ww. i informacji uczniom i przypomnienie im, że egzamin czeladniczy jest egzaminem państwowym i należy do niego przystąpić w odpowiednim stroju. Przypominamy, że nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 – miesięcy tj. od 1 września pierwszego roku nauki do 31 sierpnia w trzecim roku nauki. Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza zakończenia nauki zawodu. Młodociani pracownicy, którzy przystąpią do egzaminu czeladniczego otrzymają Świadectwa Czeladnicze po zakończeniu praktycznej nauki zawodu z datą 31 sierpnia 2024 roku, zgodnie z ustalonym okresem nauki zawodu.

Egzamin Czeladniczy 2024

Pozostałe aktualności

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 27 marca 2024
Obraz autorstwa Freepik
Wynagrodzenie uczniów III.2024 - V.2024
Wynagrodzenie uczniów III.2024 - V.2024 27 marca 2024
Okres marzec 2024 - maj 2024I rok nauki - 603,23 zł. brutto - do wypłaty 518,21 zł. (miejscowy) 520,52 zł. (zamiejscowy) II rok nauki - 678,63...
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań dla pracodawców z Gminy Andrychów
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań dla pracodawców z Gminy Andrychów 02 lutego 2024
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców z Gminy Andrychów na spotkanie informacyjne pn. „PRACODAWCO – POZNAJ USŁUGI I...

Copyright © 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim