29 czerwca 2023

Upływ terminu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w poniższym załączniku pismo Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii
zawierające informacje o zbliżającym się upływie ważności bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Ministerstwo informuje, że „Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym", wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych (nie posiadające na dokumencie daty ważności), czyli wszystkie wydane przez jednostki dozoru technicznego na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r., stracą ważność w dniu 01.01.2024 r.

Najpóźniejszym terminem złożenia wniosku przedłużenia ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest dzień 30.09.2023 r.

Zmiana przepisów ma istotne znaczenie dla zakładów rzemieślniczych prowadzących działalność gospodarczą w ramach której obsługę i konserwację urządzeń technicznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne zaświadczenia wydawane przez jednostki dozoru technicznego.
Dlatego w interesie rzemieślników jest jak najszybsze zapoznanie się ze zmianą i podjęcia działań związanych z zachowaniem ważności przedmiotowych zaświadczeń.

W poniższym załączniku znajdują się szczegółowe informacje, przydatne linki, oraz wzory wniosku:

Załącznik: upływ terminu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnychUpływ terminu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków
Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków 29 sierpnia 2023
Szanowni Państwo, W związku z reformą nauczania przedsiębiorczości przy gościnnym udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców...
Prace wzbronione młodocianym pracownikom
Prace wzbronione młodocianym pracownikom 03 sierpnia 2023
Informujemy, iż w dniu 30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac...
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych 24 lipca 2023
Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych. Zamiast dotychczasowych 5%,...
Zaproszenie do Konkursu Anioły Rzemiosła
Zaproszenie do Konkursu Anioły Rzemiosła 17 lipca 2023
Konkurs Anioły Rzemiosła Szansa dla polskich twórców rękodzieła artystycznego Anioły Rzemiosła to ważna inicjatywa, która wspiera...

Copyright © 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim