03 sierpnia 2023

Prace wzbronione młodocianym pracownikom

Informujemy, iż w dniu 30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Ww. rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 29 czerwca 2023 r. i wraz z chwilą wejścia w życie uchyli uprzednio obowiązujące rozporządzenie o tej samej nazwie z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Poniżej udostępniamy link do nowego rozporządzenia i zachęcamy instruktorów praktycznej nauki zawodu do zapoznania się z dokumentem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001240

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera 2 załączniki:

1) Załącznik nr 1 WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

2) Załącznik nr 2 WYKAZ NIEKTÓRYCH PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM, PRZY KTÓRYCH ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT

Na podstawie w/w Rozporządzenia oraz wymienionych wykazów – pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników, w tym w celu przegotowania zawodowego [§ 5. ] - w celu zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianych, sporządzają wykazy wykonywanej przez nich pracy:

1) wykaz prac wzbronionych młodocianym;

2) wykaz prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieszcza się w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudnieni młodociani. W  ustalaniu w/w wykazów uczestniczy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi.

Na dzień dzisiejszy pracodawcy rzemieślnicy mają dwa miesiące na przygotowanie i wdrożenie nowej regulacji.
Prace wzbronione młodocianym pracownikom

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków
Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków 29 sierpnia 2023
Szanowni Państwo, W związku z reformą nauczania przedsiębiorczości przy gościnnym udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców...
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych 24 lipca 2023
Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych. Zamiast dotychczasowych 5%,...
Zaproszenie do Konkursu Anioły Rzemiosła
Zaproszenie do Konkursu Anioły Rzemiosła 17 lipca 2023
Konkurs Anioły Rzemiosła Szansa dla polskich twórców rękodzieła artystycznego Anioły Rzemiosła to ważna inicjatywa, która wspiera...
Upływ terminu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Upływ terminu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych 29 czerwca 2023
Szanowni Państwo,Przekazujemy w poniższym załączniku pismo Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa...

Copyright © 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim