03 sierpnia 2023

Prace wzbronione młodocianym pracownikom

Informujemy, iż w dniu 30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Ww. rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 29 czerwca 2023 r. i wraz z chwilą wejścia w życie uchyli uprzednio obowiązujące rozporządzenie o tej samej nazwie z dnia 24 sierpnia 2004 r.

Poniżej udostępniamy link do nowego rozporządzenia i zachęcamy instruktorów praktycznej nauki zawodu do zapoznania się z dokumentem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001240

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera 2 załączniki:

1) Załącznik nr 1 WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

2) Załącznik nr 2 WYKAZ NIEKTÓRYCH PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM, PRZY KTÓRYCH ZEZWALA SIĘ NA ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W WIEKU POWYŻEJ 16 LAT

Na podstawie w/w Rozporządzenia oraz wymienionych wykazów – pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników, w tym w celu przegotowania zawodowego [§ 5. ] - w celu zapewnienia szczególnej ochrony zdrowia młodocianych, sporządzają wykazy wykonywanej przez nich pracy:

1) wykaz prac wzbronionych młodocianym;

2) wykaz prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieszcza się w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której są zatrudnieni młodociani. W  ustalaniu w/w wykazów uczestniczy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi.

Na dzień dzisiejszy pracodawcy rzemieślnicy mają dwa miesiące na przygotowanie i wdrożenie nowej regulacji.
Prace wzbronione młodocianym pracownikom

Pozostałe aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań dla pracodawców z Gminy Andrychów
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań dla pracodawców z Gminy Andrychów 02 lutego 2024
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców z Gminy Andrychów na spotkanie informacyjne pn. „PRACODAWCO – POZNAJ USŁUGI I...
Egzamin Czeladniczy 2024
Egzamin Czeladniczy 2024 01 lutego 2024
SKŁADANIE DOKUMENTÓW Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze...
Wynagrodzenie uczniów XII.2023 - II.2024
Wynagrodzenie uczniów XII.2023 - II.2024 18 stycznia 2024
Okres grudzień 2023 - luty 2024I rok nauki - 575,60 zł. brutto - do...
Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne 28 grudnia 2023
Dni Pracodawców 2023
Dni Pracodawców 2023 13 października 2023

Copyright © 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim