23 kwietnia 2021

Powrót pracowników młodocianych na praktyki od 26 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wczorajszych wypowiedzi przedstawicieli rządu odnośnie stopniowego luzowania obowiązujących zasad, m.in dotyczących ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – uprzejmie informuje o przygotowanych decyzjach umożliwiających uczniom m.in. klas I-III branżowych szkół I stopnia powrót do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
Powrót pracowników młodocianych na praktyki od 26 kwietnia 2021 r.
Oznacza to, że młodociani pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i  będący uczniami klas I-III w najbliższym tygodniu w wyznaczone dni tygodnia, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców.
Decyzje te dotyczą uczniów – pracowników młodocianych z terenu wszystkich województw tj. także czterech zakwalifikowanych do czerwonej strefy.

UWAGA w województwach zakwalifikowanych do czerwonej strefy w dalszym ciągu obowiązuje zakaz – wynikający z rozporządzenia RM z dnia 25marca 2021r. z zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.512) m.in.:
„Do dnia 9 kwietnia 2021r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r.
-Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:
1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);
2) działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).

Okres ten został wydłużony – do 25.04.2021 rozporządzenie z  dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a z wczorajszych zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika , zostaje przedłużony na kolejny tydzień.

Jak już informowaliśmy zakaz dotyczy świadczenia usług m.in. w salonach fryzjerskich (lista rodzajów działalności z PKD zamieszczona w tekście), w których nie mogą być przyjmowani klienci, ale pracownicy oczywiście tak, w tym młodociani pracownicy realizujący program praktycznej nauki zawodu w dni wyznaczone w szkolnym planie nauczania, ale bez udziału w zakładzie klientów i z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych.

Oficjalny Komunikat MEN w  sprawie uczniów i młodocianych pracowników oraz rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – ukażą się na stronie resortu edukacji – dlatego proponujemy śledzenie strony www.men.gov.pl

Pozostałe aktualności

Tańszy prąd dla przedsiębiorców!
Tańszy prąd dla przedsiębiorców! 14 listopada 2022
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) powinny do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie swojemu dostawcy prądu....
Wynagrodzenie uczniów IX.2022 - XI.2022
Wynagrodzenie uczniów IX.2022 - XI.2022 07 września 2022
Okres czerwiec 2022 - sierpień 2022I rok nauki - 307,81 zł. brutto - do wypłaty 265,61 zł.II rok nauki - 369,38 zł. brutto - do wypłaty 318,74...
Zaproszenie
Zaproszenie 09 sierpnia 2022
Uprzejmie informujemy, że w dn. 27 sierpnia 2022 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 na terenie Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej przy...
Wynagrodzenie uczniów VI.2022 - VIII.2022
Wynagrodzenie uczniów VI.2022 - VIII.2022 21 czerwca 2022
Okres czerwiec 2022 - sierpień 2022I rok nauki - 311,76 zł. brutto - do wypłaty 269,01 zł.II rok nauki - 374,11 zł. brutto - do wypłaty 322,82...

Copyright © 2022 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim