24 lipca 2023

Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych

Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych. Zamiast dotychczasowych 5%, 6% i 7% w 1, 2 i 3 roku nauki, będzie to:

  • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

Zgodnie z § 19 przedmiotowego rozporządzenia RM podstawę do ustalenia stawki wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zmienione minimalne stawki wynagrodzeń dotyczą także młodocianych pracowników zatrudnionych przed 1 września 2023 r.. Oznacza to, że młodocianym rozpoczynającym 1 września 2023 r. II i III rok nauki zawodu, przysługuje wynagrodzenie w kwotach wyliczanych na podstawie podwyższonych wielkości procentowych.

Minimalne stawki wynagrodzeń młodocianych są regulowane przepisami prawa, zawarte umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w których przyjęto wielkości procentowe według dotychczasowych zasad nie wymagają aneksowania, a pracodawca jest zobowiązany do wypłacenie wynagrodzenia wyliczonego według nowych stawek

Nie zmieniają się zasady refundacji pracodawcą wynagrodzeń i opłacanych przez pracodawców składek na ubezpieczenie społeczne, bowiem uwzględniają refundację wynagrodzeń wypłaconych w kwotach najniższych (wynikających z  przepisów).

Rozporządzenie:

Rozporządzenie Rady Ministrów

Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych
Obraz autorstwa Freepik

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków
Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków 29 sierpnia 2023
Szanowni Państwo, W związku z reformą nauczania przedsiębiorczości przy gościnnym udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców...
Prace wzbronione młodocianym pracownikom
Prace wzbronione młodocianym pracownikom 03 sierpnia 2023
Informujemy, iż w dniu 30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac...
Zaproszenie do Konkursu Anioły Rzemiosła
Zaproszenie do Konkursu Anioły Rzemiosła 17 lipca 2023
Konkurs Anioły Rzemiosła Szansa dla polskich twórców rękodzieła artystycznego Anioły Rzemiosła to ważna inicjatywa, która wspiera...
Upływ terminu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Upływ terminu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych 29 czerwca 2023
Szanowni Państwo,Przekazujemy w poniższym załączniku pismo Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa...

Copyright © 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim