24 lipca 2023

Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych

Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych. Zamiast dotychczasowych 5%, 6% i 7% w 1, 2 i 3 roku nauki, będzie to:

  • nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

Zgodnie z § 19 przedmiotowego rozporządzenia RM podstawę do ustalenia stawki wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zmienione minimalne stawki wynagrodzeń dotyczą także młodocianych pracowników zatrudnionych przed 1 września 2023 r.. Oznacza to, że młodocianym rozpoczynającym 1 września 2023 r. II i III rok nauki zawodu, przysługuje wynagrodzenie w kwotach wyliczanych na podstawie podwyższonych wielkości procentowych.

Minimalne stawki wynagrodzeń młodocianych są regulowane przepisami prawa, zawarte umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w których przyjęto wielkości procentowe według dotychczasowych zasad nie wymagają aneksowania, a pracodawca jest zobowiązany do wypłacenie wynagrodzenia wyliczonego według nowych stawek

Nie zmieniają się zasady refundacji pracodawcą wynagrodzeń i opłacanych przez pracodawców składek na ubezpieczenie społeczne, bowiem uwzględniają refundację wynagrodzeń wypłaconych w kwotach najniższych (wynikających z  przepisów).

Rozporządzenie:

Rozporządzenie Rady Ministrów

Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych
Obraz autorstwa Freepik

Pozostałe aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań dla pracodawców z Gminy Andrychów
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań dla pracodawców z Gminy Andrychów 02 lutego 2024
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców z Gminy Andrychów na spotkanie informacyjne pn. „PRACODAWCO – POZNAJ USŁUGI I...
Egzamin Czeladniczy 2024
Egzamin Czeladniczy 2024 01 lutego 2024
SKŁADANIE DOKUMENTÓW Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze...
Wynagrodzenie uczniów XII.2023 - II.2024
Wynagrodzenie uczniów XII.2023 - II.2024 18 stycznia 2024
Okres grudzień 2023 - luty 2024I rok nauki - 575,60 zł. brutto - do...
Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne 28 grudnia 2023
Dni Pracodawców 2023
Dni Pracodawców 2023 13 października 2023

Copyright © 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim