09 lipca 2021

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

29 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie. Zebranie miało charakter Sprawozdawczo – Wyborczy. Przewodniczącym zebrania wybrany został Starszy Cechu Pan Daniel Trojak. W trakcie posiedzenia miały miejsce podsumowania zarówno minionego roku kalendarzowego w działalności naszej organizacji jak i 4 lat mijającej kadencji Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego.

29 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie. Zebranie miało charakter Sprawozdawczo – Wyborczy. Przewodniczącym zebrania wybrany został Starszy Cechu Pan Daniel Trojak. W trakcie posiedzenia miały miejsce podsumowania zarówno minionego roku kalendarzowego w działalności naszej organizacji jak i 4 lat mijającej kadencji Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego. Przybliżono dokonania Cechu, przeprowadzone inwestycje oraz udział w życiu lokalnej społeczności. Sytuację finansową Cechu omówiła Księgowa Pani Ewa Pilarska. Zebranie było także okazją do wręczenia odznaczeń dla szczególnie zasłużonych rzemieślników:
Srebrną Odznaką za Wyszkolenie Uczniów zostali odznaczeni:
– Pan Łukasz Marczyński
– Pan Adam Mikołajek
– Pan Andrzej Wojnar
Złotą Odznaką za Wyszkolenie Uczniów zostali odznaczeni:
– Pan Krzysztof Kraus
– Pan Marek Piekiełko
Platynową Odznaką za Wyszkolenie Uczniów został odznaczony:
– Pan Mieczysław Cichoń
Medalem J. Kilińskiego „Za Zasługi dla rzemiosła Polskiego” zostali odznaczeni:
– Pan Daniel trojak – złoty medal
– Pani Wanda Wątroba – srebrny medal
Honorowa Odznaką Rzemiosła zostali odznaczeni:
– Pan Mirosław Balon
– Pan Mirosław Swakoń

Walne Zgromadzenie Członków przyjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sprawozdania Sądu Cechowego. Ustalono prowizorium budżetowe na rok 2021, następnie odbyły się wybory Władz Cechu na kadencje 2021-2025. W wyniku głosowania, Starszym Cechu na kolejną kadencję wybrany został Pan Daniel Trojak, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Jan Fujawa, Przewodniczącym Sądu Cechowego Pan Józef Brzazgacz. W drodze głosowania wyłoniono również Zarząd Cechu, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Cechowy.

Władze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie 2021 – 2025
Zarząd Cechu:
– Pan Daniel Trojak – Starszy Cechu
– Pani Wanda Wątroba
– Pan Marek Piekiełko,
– Pan Mirosław Balon
– Pan Mirosław Swakoń
– Pan Mariusz Brońka
– Pan Mieczysław Cichoń

Komisja Rewizyjna:
– Pan Jan Fujawa – Przewodniczący Komisji
– Pan Michał Mazgaj
– Pan Radosław Mizera

Sąd Cechowy:
– Pan Józef Brzazgacz – Przewodniczący Sądu
– Pan Andrzej Wojnar
– Pan Adam Mikołajek

Pozostałe aktualności

Tańszy prąd dla przedsiębiorców!
Tańszy prąd dla przedsiębiorców! 14 listopada 2022
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) powinny do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie swojemu dostawcy prądu....
Wynagrodzenie uczniów IX.2022 - XI.2022
Wynagrodzenie uczniów IX.2022 - XI.2022 07 września 2022
Okres czerwiec 2022 - sierpień 2022I rok nauki - 307,81 zł. brutto - do wypłaty 265,61 zł.II rok nauki - 369,38 zł. brutto - do wypłaty 318,74...
Zaproszenie
Zaproszenie 09 sierpnia 2022
Uprzejmie informujemy, że w dn. 27 sierpnia 2022 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 na terenie Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej przy...
Wynagrodzenie uczniów VI.2022 - VIII.2022
Wynagrodzenie uczniów VI.2022 - VIII.2022 21 czerwca 2022
Okres czerwiec 2022 - sierpień 2022I rok nauki - 311,76 zł. brutto - do wypłaty 269,01 zł.II rok nauki - 374,11 zł. brutto - do wypłaty 322,82...

Copyright © 2022 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim