09 lipca 2021

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

29 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie. Zebranie miało charakter Sprawozdawczo – Wyborczy. Przewodniczącym zebrania wybrany został Starszy Cechu Pan Daniel Trojak. W trakcie posiedzenia miały miejsce podsumowania zarówno minionego roku kalendarzowego w działalności naszej organizacji jak i 4 lat mijającej kadencji Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego.

29 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie. Zebranie miało charakter Sprawozdawczo – Wyborczy. Przewodniczącym zebrania wybrany został Starszy Cechu Pan Daniel Trojak. W trakcie posiedzenia miały miejsce podsumowania zarówno minionego roku kalendarzowego w działalności naszej organizacji jak i 4 lat mijającej kadencji Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego. Przybliżono dokonania Cechu, przeprowadzone inwestycje oraz udział w życiu lokalnej społeczności. Sytuację finansową Cechu omówiła Księgowa Pani Ewa Pilarska. Zebranie było także okazją do wręczenia odznaczeń dla szczególnie zasłużonych rzemieślników:
Srebrną Odznaką za Wyszkolenie Uczniów zostali odznaczeni:
– Pan Łukasz Marczyński
– Pan Adam Mikołajek
– Pan Andrzej Wojnar
Złotą Odznaką za Wyszkolenie Uczniów zostali odznaczeni:
– Pan Krzysztof Kraus
– Pan Marek Piekiełko
Platynową Odznaką za Wyszkolenie Uczniów został odznaczony:
– Pan Mieczysław Cichoń
Medalem J. Kilińskiego „Za Zasługi dla rzemiosła Polskiego” zostali odznaczeni:
– Pan Daniel trojak – złoty medal
– Pani Wanda Wątroba – srebrny medal
Honorowa Odznaką Rzemiosła zostali odznaczeni:
– Pan Mirosław Balon
– Pan Mirosław Swakoń

Walne Zgromadzenie Członków przyjęło uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sprawozdania Sądu Cechowego. Ustalono prowizorium budżetowe na rok 2021, następnie odbyły się wybory Władz Cechu na kadencje 2021-2025. W wyniku głosowania, Starszym Cechu na kolejną kadencję wybrany został Pan Daniel Trojak, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Jan Fujawa, Przewodniczącym Sądu Cechowego Pan Józef Brzazgacz. W drodze głosowania wyłoniono również Zarząd Cechu, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Cechowy.

Władze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie 2021 – 2025
Zarząd Cechu:
– Pan Daniel Trojak – Starszy Cechu
– Pani Wanda Wątroba
– Pan Marek Piekiełko,
– Pan Mirosław Balon
– Pan Mirosław Swakoń
– Pan Mariusz Brońka
– Pan Mieczysław Cichoń

Komisja Rewizyjna:
– Pan Jan Fujawa – Przewodniczący Komisji
– Pan Michał Mazgaj
– Pan Radosław Mizera

Sąd Cechowy:
– Pan Józef Brzazgacz – Przewodniczący Sądu
– Pan Andrzej Wojnar
– Pan Adam Mikołajek

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków
Zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie umożliwiającej obecność przedsiębiorców oraz praktyków 29 sierpnia 2023
Szanowni Państwo, W związku z reformą nauczania przedsiębiorczości przy gościnnym udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców...
Prace wzbronione młodocianym pracownikom
Prace wzbronione młodocianym pracownikom 03 sierpnia 2023
Informujemy, iż w dniu 30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac...
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych
Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych 24 lipca 2023
Od 1 września 2023 wzrastają stawki procentowe określające minimalne wynagrodzenie dla pracowników młodocianych. Zamiast dotychczasowych 5%,...
Zaproszenie do Konkursu Anioły Rzemiosła
Zaproszenie do Konkursu Anioły Rzemiosła 17 lipca 2023
Konkurs Anioły Rzemiosła Szansa dla polskich twórców rękodzieła artystycznego Anioły Rzemiosła to ważna inicjatywa, która wspiera...
Upływ terminu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
Upływ terminu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych 29 czerwca 2023
Szanowni Państwo,Przekazujemy w poniższym załączniku pismo Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa...

Copyright © 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

Realizacja strony strony internetowe oświęcim